side

Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesindeki ("Site") materyaller, IT Corporate Information Hub ("IT Corporate Information Hub") tarafından, kullanıcılarına sunulan hizmet kapsamında sağlanır ve aşağıdaki hükümlere tabi olacak şekilde yalnızca bilgi amaçlı kullanılabilir. Bu Siteden materyal indirerek veya herhangi başka bir şekilde bu Siteyi kullanarak, bir kullanıcı olarak siz ("siz") bu şartlar ve koşulları kabul etmiş olursunuz ("Anlaşma"). Bunları kabul etmemeniz durumunda Siteyi kullanmayın veya Siteden materyal indirmeyin. Bu Anlaşmanın (ve bu Siteye kaydolmuş bir kullanıcı ("Kayıtlı Kullanıcı") olmanız durumunda, kayıt sürecine dahil edilen tüm hükümlerin), IT Corporate Information Hub ve sizin aranızdaki anlaşmanın eksiksiz ve münhasır beyanı olduğunu ve işbu Anlaşmanın konusu ile ilgili olarak IT Corporate Information Hub ve sizin aranızdaki sözlü veya yazılı diğer tüm tekliflerin veya önceki anlaşmaların ve diğer tüm iletişimlerin yerine geçeceğini kabul edersiniz.

IT CORPORATE INFORMATION HUB, BU GÖNDERİYİ GÜNCELLEYEREK İŞBU ANLAŞMADA HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR. SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNDAN, SİZİN İÇİN O ANDA GEÇERLİ ŞARTLARI İNCELEMEK ÜZERE BU SAYFAYI DÜZENLİ OLARAK ZİYARET ETMELİSİNİZ. BU ŞARTLARIN BAZI HÜKÜMLERİ, AÇIKÇA BELİRLENEN YASAL BİLDİRİMLER VEYA BU SİTENİN BELİRLİ SAYFALARINDA BULUNAN ŞARTLAR TARAFINDAN GEÇERSİZ KILINABİLİR.

GENEL:

Bu Site, yazılım ve hizmetlerin belirli satıcılarını ("Satıcı") bulmanıza ve tanımlamanıza olanak veren bir forum işlevi görür. IT Corporate Information Hub, Satıcıların ürünlerinin ve hizmetlerinin ("Ürünler") size ne zaman veya nasıl teslim edildiğini kontrol etmez ve işlemlerin tamamlanacağını garanti etmez. IT Corporate Information Hub, bu Site kapsamındaki hizmetleri tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zamanda herhangi bir kişiye sunmayı reddedebilir.

TİCARİ MARKA BİLGİLERİ:

IT Corporate Information Hub®, Headley Media Technology Division Ltd şirketinin potansiyel alıcıların ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alabildiği çevrimiçi hizmetler sağlayarak uzmanlar ve profesyoneller için değerlendirme hizmetleri sunduğu bir ticari markasıdır. Bu Sitede görüntülenen diğer tüm marka, ürün, hizmet ve süreç adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. IT Corporate Information Hub ticari markaları, yalnızca IT Corporate Information Hub'ın yazılı izni ile herkese açık şekilde kullanılabilir. IT Corporate Information Hub ticari markalarının, IT Corporate Information Hub ürünlerinin reklamında ve tanıtımında adil bir şekilde kullanımı uygun onay gerektirir. Bir ürüne, hizmete veya sürece atıfta bulunulması veya bunların kullanılması, IT Corporate Information Hub tarafından bu ürüne, hizmete veya sürece ilişkin öneri, onay, ilişki veya sponsorluk anlamına gelmez.

TEK KOPYA LİSANSI:

Bu Sitede aksi belirtilen durumlar dışında, bu Sitede bulunan bilgilerin veya yazılımın ("Materyaller") sınırlı kopyalarını, yalnızca IT Corporate Information Hub tarafından yazılı olarak bu amaçla özellikle lisanslanmadığı veya bireysel Materyallere eşlik eden veya bunların yanında sağlanan lisans şartları tarafından izin verildiği ölçüde şahsi, ticari olmayan dahili kullanımınız için indirebilirsiniz. Bu bir lisanstır ve hakkın devredilmesi anlamına gelmez. Ayrıca şu kısıtlamalara tabiidir: (a) IT Corporate Information Hub sitelerinden içerik görüntülemek, yazdırmak veya başka bir şekilde kullanmak için otomatikleştirilmiş süreç veya yazılım robotu kullanamazsınız. (b) Siteleri veya İçerikleri, Sitelerin içeriklerinde listelenen veya içeriği bulunan şirketlerin ürünler, çözümler veya hizmetler sunmasını talep etmek için kullanamazsınız; (c) materyalleri değiştiremezseniz veya Materyalleri herhangi bir ağ bilgisayarında paylaşmak ve herhangi bir ortamda yayımlamak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde ticari amaçlar veya herkese açık görüntüleme, ifa, satış veya kiralama için kullanamazsınız; (d) yazılım Materyallerini, geçerli yasaların izin verdiği durumlar ve kapsamlar dışında kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız; (e) Materyallerden telif hakkı veya başka mülkiyet bildirimlerini kaldıramazsınız; (f) Materyalleri başka bir kişiye devredemezsiniz. Materyallerin yetkisiz kopyalanmasını önlemeyi kabul edersiniz. IT Corporate Information Hub, bu Anlaşmada açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

MATERYALLERİN SAHİPLİĞİ:

Bu Site ve içerisinde yer alan Materyaller, telif hakkı kapsamındadır ve dünya çapında geçerli telif hakkı, ticari marka, ticari takdim ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşma hükümleri ile korunur; IT Corporate Information Hub'ın önceden yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez, yayımlanamaz, yüklenemez, paylaşılamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. Burada açıkça aksi belirtilmediği sürece, IT Corporate Information Hub ve tedarikçileri hiçbir patent, telif hakkı, ticari marka veya ticaret sırrı bilgileri kapsamında size dolaylı ya da itiraz hakkı olmaksızın veya başka bir şekilde, herhangi sarih veya zımni bir hak vermez. IT Corporate Information Hub tarafından yazılı olarak ve Materyallere dahil edilmiş şekilde size başka haklar verilebilir. PAROLALAR: Kayıtlı Kullanıcı iseniz, IT Corporate Information Hub, Sitenin belirli bölgelerine erişebilmeniz için size bazı parolalar ve kullanıcı kimlik numaraları sağlar. Size verilen bu parolaları ve kullanıcı kimlik numaralarını hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

ERİŞİMİN SONLANDIRILMASI:

İşbu Anlaşmanın şartları veya koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, IT Corporate Information Hub, tamamen kendi takdirine bağlı olarak (a) Sitenin belirli bölgelerine erişiminizi askıya alabilir veya (b) Sitenin belirli bölgelerine erişiminizi sonlandırabilir. İhlal eyleminin askıya alma veya sonlandırma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, ihlalin önem derecesi, diğer kullanıcıların veya IT Corporate Information Hub'ın uğrayacağı potansiyel zarar ve ihlalin tekrarlanması veya tekrarlanmaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. IT Corporate Information Hub'ın IT Corporate Information Hub Sitesine erişim veya siteyi kullanım hakkınızı askıya alması veya sonlandırması durumunda, IT Corporate Information Hub, sizi bu tür bir eyleme ilişkin 24 saat içerisinde bilgilendirecektir. Sonlandırmanın gerçekleşmesinin ardından, Materyalleri derhal imha edersiniz ve bu kapsamda tüm lisanslarınız derhal feshedilir.

SORUMLULUK REDDİ:

BU SİTE VE MATERYALLER, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE HİÇBİR TÜRDE SARİH VEYA ZIMNİ GARANTİ SUNMAZ. IT CORPORATE INFORMATION HUB VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, BU KAPSAMDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONULARINDA GARANTİ SORUMLULUĞUNU REDDEDER. IT CORPORATE INFORMATION HUB VEYA TEDARİKÇİLERİ, HİÇBİR KOŞULDA MATERYALLERİN VEYA SİTENİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK ÖZEL, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR HASARDAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN KÂR KAYIPLARI, İŞ KESİNTİSİ, BİLGİ KAYBI DAHİL), IT CORPORATE INFORMATION HUB, BU TÜR ZARARLARIN OLUŞMA OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. IT CORPORATE INFORMATION HUB VEYA ŞİRKETİN GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, TALEBİN YA DA EYLEMİN BİÇİMİNE BAKILMAKSIZIN İŞBU ANLAŞMADAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA İLİŞKİLİ KAYIPLAR VEYA HASARLAR İÇİN HİÇBİR KOŞULDA (A) TARAFINIZDAN ŞİRKETE ÖDENEN TOPLAM ÜCRETTEN (VARSA) VEYA (B) YÜZ DOLARDAN ($100,00) FAZLA BİR MİKTARLA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

Bazı yetki alanları, dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluğu hariç tutmayı ve sınırlamayı yasakladığından yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdakileri sınırlandırmaksızın, Materyallerin hatalar, eksiklikler, yanlışlıklar veya güncel olmayan bilgiler içerebileceğini aklınızda bulundurmanız gerekir. IT Corporate Information Hub, Materyallerin eksiksizliği, doğruluğu, yeterliliği, güncelliği veya güvenilirliği açısından hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz ve yukarıdakilerin eksik olması durumunda sorumlu tutulmaz. IT Corporate Information Hub, Materyallerin güncellenmesine ilişkin bir taahhütte bulunmaz.

FERAGAT:

IT Corporate Information Hub, Satıcılar ve sizin aranızdaki herhangi bir fiili anlaşmaya taraf değildir. Bunun bir sonucu olarak, IT Corporate Information Hub; Satıcıların veya hizmetlerinin kalitesi, güvenliği veya yasal durumu üzerinde kontrol sahibi değildir. Siteye eriştiğiniz sırada hesabınız üzerinden yapılan tüm etkinliklerden tamamen siz sorumlusunuz. IT Corporate Information Hub, Satıcıların hizmetlerini veya diğer yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamayacaklarını veya ne zaman tamamlayacaklarını kontrol etmez ve edemez. Ayrıca, IT Corporate Information Hub'ın Satıcıların kimliğini doğrulaması ticari olarak makul değildir ve IT Corporate Information Hub her bir Satıcının söylediği kişi olduğunu doğrulayamaz ve doğrulamaz. IT Corporate Information Hub, İnterneti kullanırken güvenli iş uygulamaları geliştirmenizi önerir. IT Corporate Information Hub ayrıca, iletişimde olduğunuz kişiyle değerlendirme yapmanıza yardımcı olabilmek için Satıcılarla doğrudan Web Sitesinden iletişim kurmanız teşvik eder. IT Corporate Information Hub'ı (ve tüm temsilcilerini ve çalışanlarını), Satıcılarla olan ilişkiniz veya Satıcıların sağladığı hizmetler ya da Satıcının eylemleri veya ihmalleri nedeniyle veya bunlarla bağlantılı şekilde oluşabilecek her türde ve nitelikteki, bilinen ve bilinmeyen, şüphelenilen veya şüphelenilmeyen, ifşa edilmiş veya edilmiş tüm taleplerden, iddialardan ve zararlardan (fiili, dolaylı, özel, cezai ve arızi zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hariç tutarsınız. IT Corporate Information Hub, hiçbir koşulda söz konusu Satıcılar tarafınızdan hakkınızda açılan yasal soruşturmalardan sorumlu olmaz.

KULLANICI GÖNDERİMLERİ:

Bu Siteye ilettiğiniz veya Sitede paylaştığınız tüm materyaller, bilgiler ve başka iletişimler gizli olmayan ve tescilsiz nitelikte olarak değerlendirilir ("İletişimler"). IT Corporate Information Hub, kişisel olarak tanımlayıcı tüm bilgilerin aşağıda belirtilen şekilde ele alınması koşuluyla İletişimlere ilişkin herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. IT Corporate Information Hub ve görevlendirdiği taraflar, kişisel olarak tanımlayıcı tüm bilgilerin aşağıda belirtilen şekilde ele alınması koşuluyla İletişimleri ve burada barındırılan tüm verileri, görüntüleri, sesleri, metinleri ve diğer öğeleri ticari ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, dahil etmek ve başka şekillerde kullanmak konusunda özgürdür. Bu Sitede yasa dışı, tehditkar, karalayıcı, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik veya bir yasayı veya bir üçüncü tarafın hakkını ihlal eden başka bir materyali paylaşamaz ve iletemezsiniz.

KİŞİSEL OLARAK TANIMLAYICI BİLGİLERİN KULLANIMI:

Tarafınızca Site üzerinden çeşitli şekillerde IT Corporate Information Hub'a gönderilen kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler, bu sitede yer alan IT Corporate Information Hub Gizlilik Politikasına uygun şekilde ele alınır. Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.

BAŞKA SİTELERE BAĞLANTILAR:

Bu web sitesindeki bağlantılar, sizi IT Corporate Information Hub Sitesinden çıkarıp başka web sitelerine yönlendirebilir. Bağlantılı siteler IT Corporate Information Hub'ın kontrolünde değildir ve IT Corporate Information Hub, bağlantılı sitelerdeki ve bu sitelerde barındırılan herhangi bir bağlantıdaki içerik, bu kapsamda doğruluk veya ilişkili başka hiçbir yönden sorumlu değildir. IT Corporate Information Hub, herhangi bir zamanda herhangi bir bağlantıyı veya bağlantı programını sonlandırma hakkını saklı tutar. IT Corporate Information Hub, bağlantı içerdiği şirketlerin ve ürünlerin tanıtımını yapmaz ve Sitesinde bunun notunu alma hakkını saklı tutar. Bu Sitede bağlantı verilen üçüncü taraf sitelerinden herhangi birine erişmenizle ilişkili riskler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

TAZMİNAT:

Bu kapsamda, IT Corporate Information Hub'ı (a) sizin ve Satıcının arasında bir sözleşmenin şartları ve koşulları konusunda veya ürün/hizmet alım ve satımı ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanması, (b) sizin işbu Anlaşmanın şartlar ve koşullarını ihlal etmeniz veya (c) sizin veya Satıcının yasaları, düzenlemeleri veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal eden davranışlarda bulunmanızdan kaynaklanan veya bununla ilişkili herhangi bir üçüncü taraf talebinden, eyleminden veya IT Corporate Information Hub'a karşı yapılan bir iddiadan kaynaklanan kayıplardan, masraflardan, zararlardan, yükümlülüklerden veya ücretlerden korumayı, zararsız kılmayı ve masrafı size ait olmak üzere tazmin etmeyi kabul edersiniz.

SAİR:

IT Corporate Information Hub, bu siteyi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ofislerinden kontrol eder. IT Corporate Information Hub, Sitedeki Materyallerin başka konumlarda kullanım için uygun olduğunun ve ilgili içeriğin yasa dışı veya yasaklandığı bölgelerden erişilebileceğinin garantisini vermez. Bu Siteye başka konumlardan erişmeyi tercih eden kişiler, bunu kendi inisiyatifleri ile yapar ve yürürlükteki yerel yasalara uyumluluktan kendileri sorumludur. Materyalleri ABD ihracat yasaları ve düzenlemelerini ihlal edecek şekilde kullanamaz veya ihraç edemezsiniz.

İŞBU ANLAŞMA, YASA UYUŞMAZLIKLARI İÇİN GEÇERLİ KURALLARINA BAKILMAKSIZIN NEW YORK EYALETİ YASALARINA UYGUN ŞEKİLDE YÖNETİLİR VE YORUMLANIR. TARAFLAR, İŞBU ANLAŞMA İLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ TÜM EYLEMLER VE TAHKİMLER İÇİN MÜNHASIR MAKAMIN NEW YORK CITY, NEW YORK, ABD'DE BULUNAN FEDERAL MAHKEMELER VEYA EYALET MAHKEMELERİ YA DA YETKİLİ BİR YARGI MAKAMI OLDUĞUNU KABUL EDER.

İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü, herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz veya geçersiz kılınırsa, işbu Anlaşma, söz konusu hüküm Anlaşma içerisinde değilmiş gibi yorumlanır. İşbu Anlaşmadan kaynaklı herhangi bir eylem üzerinde, eylemin gerçekleşme tarihinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçtikten sonra bir talepte bulunamazsınız. İşbu Anlaşmayı veya içerdiği hakları veya yükümlülükleri, IT Corporate Information Hub'ın önceden yazılı izni alınmadan tahsis edemezsiniz ve bu tür girişimler geçersizdir. Yukarıdakilere tabi olarak, işbu Anlaşma buradaki tarafların izin verdikleri aracıları, yasal temsilcileri ve vekilleri lehine hüküm ifade eder ve bu kişiler için bağlayıcıdır. Burada belirtilen aksi yönde herhangi bir hüküm olsa dahi, IT Corporate Information Hub ve sizin aranızdaki ilişkinin niteliği yalnızca bağımsız yüklenici temelindedir ve buradaki hiçbir hüküm taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, acentelik, istihdam veya başka türlü bir aracı ilişkisi olarak yorumlanmaz. Buradaki herhangi bir hüküm yetkili bir yargı mahkemesi tarafından geçersiz kılındığı takdirde, söz konusu hüküm yalnızca belirtilen açılardan geçersiz olacaktır ve hükmün geri kalan kısımları ile işbu Anlaşmanın kalan tüm hükümleri tamamen yürürlükte ve geçerli kalacaktır. Materyaller "KISITLI HAKLAR" ile sağlanır.